KLIMAT

Klimat panujący na rozległym obszarze LKP "Lasy Mazurskie" jest typowy dla Pojezierza Mazurskiego. Charakteryzuje się dużym kontynentalizmem, częściowo łagodzonym we wschodniej części (rejon Pisza) przez wielkie masy wodne, głównie jeziora Śniardwy. Odznacza się długą, mroźną zimą, krótkim przedwiośniem i silnie skróconym w stosunku do reszty kraju okresem wegetacyjnym. 

GEOMORFOLOGIA

Pod względem geograficznym Puszcza Piska znajduję się w obrębie makroregionu Pojezierze Mazurskie, w granicach 3 mniejszych jednostek Pojezierza Mrągowskiego, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Równiny Mazurskiej. Rzeźba Pojezierza Mazurskiego została ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia zwanego bałtyckim. Ten najmłodszy krajobraz polodowcowy charakteryzuje się bogactwem form geomorfologicznych.hipsometria

  • w części północnej LKP dominują wzgórza moreny czołowej, pofałdowane równiny moren dennych, tereny międzymorenowe wypełnione utworami piaszczystymi i liczne jeziora rynnowe.

  • w części południowej LKP dominują rozległe równiny sandrowe, poprzecinane dolinami wypełnionymi utworami torfowymi, dnem tych dolin spływa nadmiar wód. Wody odprowadzane są w kierunku południowym do Narwi.

W wyniku działalności lodowca region został pokryty grubą warstwą utworów pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego o miąższości często przekraczającej 200m. Na terenach morenowych utwory te stanowią głównie gliny zwałowe, utwory kamieniste, żwiry i piaski zazwyczaj silnie ze sobą przemieszane, a na terenach sandrowych ubogie piaski i żwiry.

HYDROGRAFIA

Obszar LKP Lasy Mazurskie niemal w całości położony jest w dorzeczu Wisły, tylko niewielki fragment w okolicach Mrągowa wchodzi w skład dorzecza Pregoły. Sieć hydrograficzna LKP jest bardzo bogata. Jej najbardziej rzucającym się w oczy elementem są jeziora - z największym polskim jeziorem Śniardwy. Znajduje się tu wiele innych dużych jezior doskonale znanym turystom z Polski i zagranicy, jak np.: Tałty, J. Mikołajskie, Bełdany, J. Nidzkie, J. Mokre czy inne słynne rezerwatowe jeziora Łuknajno i Pogobie Wielkie.

Spośród rzek do największych i najbardziej znanych należą Krutynia i Pisa, która odprowadza wody z południowej części Wielkich Jezior Mazurskich do Narwi. Bogata jest sieć drobnych rzeczek, strumieni i rowów. W południowej części LKP swój początek biorą spływające w głąb Kurpi Rozoga, Szkwa i mniej znana Rybnica.

Cennym uzupełnieniem sieci hydrograficznej LKP są liczne torfowiska. Obecnie większe ich powierzchnie zachowały się w rejonach takich jezior jak Roś, Pogobie, Łuknajno czy też w dolinie Krutyni.

Fragment publikacji: LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY MAZURSKIE" wyd. III, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie 2010 r.