fot. puszczapiska.plRóżnorodność form geomorfologicznych i związana z tym mozaikowatość gleb i siedlisk, obfitość wód i terenów podmokłych, rozległe i dobrze zachowane kompleksy leśne, średnio intensywna, a nawet ekstensywna działalność rolnicza i stosunkowo wysoki stopień naturalności wielu biotopów, sprawiły, że LKP lasy Mazurskie charakteryzują się dużym bogactwem świata roślin i zwierząt. Szczególnie dobrze poznana jest pod względem florystycznym ta część LKP, która wchodzi w skład Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ponieważ jest to zarazem najbogatsza i najbardziej zróżnicowana pod względem siedliskowym część Puszczy Piskiej liczba wykrytych tu gatunków jest imponująca. W połowie lat 80 wynosiła 831, co stanowi gatunkowo 1/3 flory Polski. Występuje tu wile gatunków rzadkich i bardzo rzadkich, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (PCKR) czy na listach roślin objętych ochroną gatunkową. Do wielkich osobliwości florystycznych umieszczonych w PCKR, które występują na terenie LKP, należą: reliktowa chamedafne północna - fot. puszczapiska.plnajbogatsze stanowisko w Polsce, wierzba borówkolistna, brzoza niska, cis, sasanka otwarta, wielosił błękitny, wełnianka delikatna, storczyki: tajęża jednostronna wątlik błotny. Bardzo długa jest lista występujących tu roślin chronionych, wiele z nich to piękne, efektowne rośliny, prawdziwe klejnoty naszych lasów i łąk, jak np. pełnik europejski, kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, lilia złotogłów, goździk pyszny, orlik pospolity. W grupie tej znajdują się wszystkie storczyki, w tym np.: listery - jajowata i sercowata, żłobik koralowy, gnieźnik leśny, storczyk szerokolistny, kruszczyki - błotny i rdzawoczerwony. Jest wśród wiele gatunków niepozornych, jak np. rosiczki, żurawina drobnolistkowa, zimoziół północny, pomocnik baldaszkowaty. W lasach LKP wyróżniono 15 typów siedliskowych lasów (od boru suchego przez bór świeży, wilgotny, bagienny do boru mieszanego; ponadto grądy, olesy i najrzadziej reprezentowane - łęgi). Fitosocjolodzy wyróżnili na tym terenie kilkadziesiąt zespołów roślinnych występujących w różnych wariantach i odmianach.

Fragment publikacji: LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY MAZURSKIE" wyd. III, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie 2010 r