Puszcza Piska położona jest w geograficznym zasięgu Pojezierza Mazurskiego, w regionach Równiny Mazurskiej, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz częściowo Pojezierza Mrągowskiego. Administracyjnie leży w województwie warmińsko - mazurskim. Lasy zarządzane są przez nadleśnictwa białostockiej i olsztyńskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Puszcza Piska jest jednym z największych obszarów leśnych Polski północnej. Na podstawie zarządzenia nr 84 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 roku na obszarze Puszczy Piskiej stworzony został Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie". Obejmuje on Puszczę, której lasami administrują regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku i Olsztynie oraz PAN Popielno. Podział administracyjny LKP "Lasy Mazurskie" :

RDPL

Nadleśnictwa

Powierzchnia (ha)

Białystok

Pisz

36 496

Maskulińskie

28 334

 Razem RDPL Białystok

64 830

Olsztyn

Strzałowo

20 217

Spychowo

24 091

Mrągowo

7 305

Razem RDPL Olsztyn

51 613

PAN Popielno

1 773

Ogółem

118 000

 

 

 

 żródło: LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY MAZURSKIE" wyd. III, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie 2010 r.